PROGRAM GOTONG-ROYONG DI TAMAN TASIK & TAMAN ORKID

Oleh: Khairulkheiza Mohd Najib & Mohd Zamzuri Daud         

Sabtu, 12 Januari 2019  

SEREMBAN: Amanat Menteri Besar, Tuan Haji Aminuddin Harun kepada kakitangan Majlis Perbandaran Seremban (MPS), Ahli Majlis dan PBT (pihak berkuasa tempatan) Negeri Sembilan selepas program gotong-royong di Taman Tasik  dan Taman Orkid.

 

(Sabtu, 12 Januari 2019)